MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 26. srpna 1998, čj. 18 070/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

72-41-M/001 (72-37-6) Knihovnické a informační systémy a služby

 

Denní studium

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

b) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

5/1

5/1

4/1

4/1

18

První cizí jazyk

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk

3

3

2

2

10

Občanská nauka

-

-

2

2

4

Dějepis

3

3

-

-

6

Matematika

2

2

2

-

6

Základy přírodních věd

3

3

-

-

6

Zeměpis

3

2

-

-

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační systémy a služby

2

3/1

2/1

2

9

Informační procesy

2

2/1

3/1

2

9

Informační management

-

-

-

2

2

Technika administrativy

3/3

-

-

-

3

Informační a výpočetní technika

-

3/3

3/1

-

6

Právní nauka

-

-

2

-

2

Ekonomika

-

-

-

3

3

 

 

 

 

 

 

b) výběrové

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

Zaměření na:

 

 

 

 

 

Knihovnictví

 

 

 

 

 

Dějiny umění

-

-

2

2

4

Práce se čtenářem

-

-

-

1

1

Dětská literatura

-

-

-

2

2

Praxe

-

-

4

4

8

Zpracování informací

 

 

 

 

 

Třetí cizí jazyk

-

-

2

2

4

Zpracování hromadných dat

-

-

-

3

3

Praxe

-

-

4

4

8

 

 

 

 

 

 

Archivnictví

 

 

 

 

 

Úvod do archivnictví

-

-

2

-

2

Archivní dokumenty

-

-

-

3

3

Spisová služba

-

-

-

2

2

Praxe

-

-

4

4

8

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132

  

 

Poznámky: 

1.      Číslice uvedená ve zlomku dává možnost dělit třídu do skupiny. Při vyučování předmětu cizí jazyky se třída ve všech vyučovacích hodinách dělí na dvě skupiny.

2.      Dotace pro výběrové předměty využije ředitel školy buď k posílení některého základního předmětu, respektive předmětu zaměření nebo pro zařazení dalšího předmětu (např. hudební výchova, statistika atd.).

3.      V zaměření Knihovnictví musí ředitel školy posílit z výběrových předmětů předmět práce se čtenářem.

4.      V zaměření Archivnictví ve 4. ročníku musí ředitel školy posílit z výběrových předmětů předmět spisová služba.