MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
16. 6. 2004, čj. 19779/2004-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

7241M Informační služby

Studijní obor:

72-41-M/002

 

Metody a technika informační práce

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku