MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 13. 7. 1992 č j. 20 321/92-21 s platností od 1. září 1992 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

7541M Odborná základní příprava

Učební obor:

78-51-J/xxx (63-47-3/05)

 

Odborná škola - potravinářství

 

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Poznámka: Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů podle učebního plánu, s výjimkou učebních osnov cizích jazyků, vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 26. července 1991, čj. 20 901/91 - 21 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem.

Učební osnovu cizí jazyk vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 9. září 1991, č j. 23 029/91 - 35 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem.

Počet osnov výběrových odborných předmětů není konečný, bude průběžně podle potřeby doplňován.