MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 30. 11. 1994, čj. 26209/94-23, s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem.


UČEBNÍ PLÁN

 

 

78-41-J/001 Rodinná škola

 

Denní studium 

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku

1.

2.

Celkem

Dělení

A. Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

6

2

Cizí jazyk

3

3

6

6

Základy společenských věd

4

4

 

Dějepis

4

4

 

Matematika

2

2

4

2

Základy přírodních věd

4

4

 

Estetická výchova

2

2

4

4

Tělesná výchova

2

2

4

4

Zdravotní tělesná výchova

2

2

 

Celkem

19

19

38

18

B. Základní odborné předměty

 

 

 

Zdravotní a rodinná výchova

4-6

4-6

4

Výživa a příprava pokrmů

4-6

4-6

4-6

Odívání

4-6

4-6

4-6

Psaní strojem

4

4

4

Práce s PC

4

4

4

Celkem

10-13

10-13

16-22

14-18

C. Volitelné předměty

 

 

 

Celkem

30-33

30-33

60-66

D. Nepovinné předměty

 

 

 

 

Poznámky:

1. Strukturu volitelných a nepovinných předmětů a jejich rozsah stanoví ředitel školy. Volitelné předměty doplňují okruh předmětů všeobecně vzdělávacích a základních odborných.

Příklady volitelných předmětů: Konverzace v cizím jazyce, hospodářská korespondence, kultura osobního projevu, zpracování informací, přírodovědné praktikum, základy ekologie.

2. Učební osnovy volitelných a nepovinných předmětů schvaluje ředitel školy.

3. Učební osnovy volitelných a nepovinných předmětů schvaluje ředitel školy.