MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 25. července 2000, č.j. 23 265/2000-23 s platností od 1. září 2000

 

 

Kmenový obor:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Studijní obor:

82-41-M/007 (82-32-6/01)

Propagační výtvarnictví- propagační grafika

 

82-41-M/008 (82-32-6/02)

Propagační výtvarnictví - výstavnictví

 

82-41-M/035 (82-32-6/03)

Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin

82-41-M/009 (82-32-6/04)

Propagační výtvarnictví - aranžování

 

82-41-M/010 (82-32-6/05)

Propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku