MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 25. července 2000, č.j. 23 264/2000-23 s platností od 1. září 2000

 

 

Kmenový obor:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Studijní obor:

82-41-M/005 (82-31-6/02)

Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design obalů

 

82-41-M/034 (82-31-6/0l)

Tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku