MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 25. července 2000, č.j. 23 268/2000-23 s platností od 1. září 2000

 

 

Kmenový obor:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Studijní obor:

82-41-M/039 (82-35-6/01)

Výtvarné zpracování skla - modelářství lisovaného skla 

82-41-M/040 (82-35-6/02)

Výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla 

82-41-M/041 (82-35-6/03)

Výtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla 

82-41-M/042 (82-35-6/04)

Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla 

82-41-M/043 (82-35-6/05)

Výtvarné zpracování skla - rytí skla 

82-41-M/044 (82-35-6/06)

Výtvarné zpracování skla - tvorba a výroba skleněných figurek 

82-41-M/045 (82-35-6/07)

Výtvarné zpracování skla - vzorkařství skleněné bižuterie

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku