MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 25. července 2000, č.j. 23 274/2000-23 s platností od 1. září 2000

 

 

Kmenový obor:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Studijní obor:

82-41-M/054 (82-43-6/01)

Tvorba a vzorování bižuterie - tvarování a rytectví raznic

 

82-41-M/055 (82-43-6/02)

Tvorba a vzorování bižuterie - pasířství

82-41-M/056 (82-43-6/03)

Tvorba a vzorování bižuterie - povrchové zušlechťování

82-41-M/057 (82-43-6/04)

Tvorba a vzorování bižuterie - uměleckoprůmyslové zpracování kovů 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku