MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
23. září 2003, č. j. 27 148/2003-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním  ročníkem

 

 

Kmenový obor:

8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Studijní obor:

82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/007 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské      

82-51-L/008 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku