MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 25. června 2002, č.j. 21 992/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Studijní obor:

82-51-L/009 (85-05-4/01) Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje

82-51-L/010 (85-05-4/02) Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - klávesové nástroje

82-51-L/027 (85-05-4/03) Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku