Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou
5. vlna RVP, obory kategorie H a L5 (nástavby)
Skupina Kód Obor  vzdělání Kód nahrazovaného OV Obor vzdělání - nahrazovaný    
1 2 3        
23 Strojírenství a strojírenská výroba
  23-65-H/03 Strojník silničních strojů        
31 Textilní výroba a oděvnictví
  31-41-L/51 Textilnictví 31-41-L/503 Textilní průmysl 31-57-H/01 Výrobce textilií
      31-41-L/504 Textilní průmysl - textilní technologie 31-62-H/01 Výrobce pokrývek hlavy
      31-41-L/505 Textilní výroba a podnikatelství    
      31-42-L/502 Textilní průmysl - zušlechťování textilií    
69 Osobní a provozní služby
  69-41-L/52  Vlasová kosmetika 69-41-L/502 Vlasová kosmetika 69-51-H/01 Kadeřník
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
  75-41-L/51 Sociální činnost 75-31-L/501 Vychovatelství pro ústavy sociální péče xx-xx-H/xx Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem