Nová soustava oborů vzdělání poskytujících vzdělání v konzervatoři
obory kategorie M + P
Skupina Kód Obor vzdělání
1 2 3
82 Umění a užité umění
  82-46-M/02 Současný tanec
  82-46-P/02 Současný tanec