Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem
obory kategorie E
Skupina Kód Obor vzdělání    
1 2 3    
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
         
23 Strojírenství a strojírenská výroba
  23-51-E/01 Strojírenské práce 23-51-H/510 Strojírenská výroba
      23-56-H/507 Obrábění kovů
      23-51-E/004 Zámečnické práce a údržba
      23-51-E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví
      23-51-E/501 Strojírenská výroba
      23-56-E/004 Obráběcí práce
      23-56-E/501 Obrábění kovů
      23-57-E/002 Kovářské práce
      23-64-E/002 Strojně montážní práce - montérské práce
      23-64-E/003 Strojně montážní práce - automontážní práce
      23-68-E/501 Technické služby v autoservisu
      23-68-H/506 Technické služby v autoservisu
      23-71-E/001 Nožířské práce
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
28 Technická chemie a chemie silikátů
  28-52-E/01 Chemické práce 28-52-E/501 Chemická výroba
      28-55-E/501 Gumárenská a plastikářská výroba
  28-57-E/01 Keramická výroba 28-57-E/001 Keramické práce
      28-57-E/502 Keramická výroba
  28-58-E/01 Sklářská výroba 28-58-E/001 Výroba lisovaného skla
      28-58-E/002 Výroba dutého skla
      28-58-E/003 Zušlechťování skla
  28-63-E/01 Bižuterní výroba 23-54-E/001 Výroba kovové bižuterie
      28-63-E/501 Bižuterní výroba
      28-64-E/001 Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů - výroba bižuterie
      28-64-E/002 Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů - výroba ozdob. předmětů
29 Potravinářství a potravinářská chemie
31 Textilní výroba a oděvnictví
  31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba 31-51-E/001 Přádelnické práce
      31-53-E/003  Tkalcovské práce
      31-54-E/001 Pletařské práce
      31-57-E/501  Textilní výroba
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
  32-41-E/01 Kožedělná výroba 32-41-E/501 Výroba usní
      32-52-E/001  Brašnářské a sedlářské práce
      32-54-E/001 Obuvnické práce
      32-58-E/501   Výroba obuvi
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
  34-57-E/01 Knihařské práce 34-57-E/001  Knihařské práce 
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
  36-51-E/01 Dlaždičské práce 36-51-E/002 Dlaždičské práce
      36-51-H/002 Dlaždič
  36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví 36-55-E/001 Klempířské práce ve stavebnictví
  36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 36-57-E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce
      36-57-E/007 Malířské, lakýrnické a natěračské práce - lakýrnické práce
      36-57-E/508 Malířské a natěračské práce
  36-59-E/01 Podlahářské práce 36-59-E/001 Podlahářské práce
  36-62-E/01 Sklenářské práce 36-62-E/002 Sklenářské práce
      36-62-E/503 Sklenářské práce
  36-64-E/01 Tesařské práce 36-64-E/002 Tesařské a truhlářské práce - tesařské práce
  36-67-E/01 Zednické práce 36-67-E/001 Zednické práce
      36-67-E/002 Stavební práce
      36-67-H/502 Stavební výroba
      36-68-E/001 Železobetonářské práce
  36-69-E/01 Pokrývačské práce 36-69-E/001 Pokrývačské práce
37 Doprava a spoje
         
41 Zemědělství a lesnictví
  41-51-E/01 Zemědělské práce 41-51-E/006  Farmářské práce
      41-51-E/501  Zemědělská výroba
  41-56-E/01 Lesnické práce 41-56-E/501 Lesní výroba
      41-56-E/002  Pěstební a lesnické práce
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
66 Obchod
69 Osobní a provozní služby
         
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
  75-41-E/01 Pečovatelské služby 69-55-E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce
82 Umění a užité umění