Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem
obory kategorie H
Skupina Kód Obor vzdělání    
1 2 3    
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenst    
23 Strojírenství a strojírenská výroba        
  23-65-H/02 Lodník 23-65-H/009 Strojník - lodní doprava
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
28 Technická chemie a chemie silikátů
29 Potravinářství a potravinářská chemie
31 Textilní výroba a oděvnictví
  31-62-H/01 Výrobce pokrývek hlavy 31-62-H/001 Kloboučník
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
  32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/001 Brašnář
      32-55-H/001 Rukavičkář
      32-56-H/001 Sedlář
  32-54-H/01 Výrobce obuvi 32-54-H/006 Obuvník
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
  34-53-H/01  Reprodukční grafik  34-53-H/001 Reprodukční grafik
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
  36-63-H/01 Štukatér 36-63-H/001 Štukatér
37 Doprava a spoje
39 Speciální a interdisciplinární obory
41 Zemědělství a lesnictví
  41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 41-54-H/002 Kovář a podkovář
  41-56-H/02 Opravář lesnických strojů 23-66-H/001 Mechanik opravář
53 Zdravotnictví
63 Ekonomika a administrativa
         
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
66 Obchod
69 Osobní a provozní služby
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
82 Umění a užité umění
  82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/001 Umělecký kovář a zámečník
      82-51-H/002 Umělecký pasíř
  82-51-H/09 Umělecký rytec 82-51-H/012 Umělecký rytec