Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou
obory kategorie M a L
Skupina Kód Obor  vzdělání    
1 2 3    
16 Ekologie a ochrana životního prostředí    
  16-02-M/01 Průmyslová ekologie 16-02-M/001 Průmyslová ekologie
18  Informatické obory    
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství    
  21-42-M/01 Geotechnika 21-41-M/001 Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek
      21-41-M/002 Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek
      21-41-M/003 Užitá geologie
      21-41-M/005 Užitá geologie - stavební geologie a ekologie
      21-42-M/001 Těžba a zpracování kamene 
  21-43-M/01 Hutnictví 21-43-M/001 Hutnictví
      21-43-M/002 Řízení a kontrola výroby 
  21-44-M/01 Strojírenská metalurgie 21-44-M/001 Slévárenství 
  21-43-L/01 Hutník operátor 21-43-L/001 Hutník operátor
  21-44-L/01 Technik modelových zařízení 21-44-L/001 Technik modelářských zařízení
23 Strojírenství a strojírenská výroba    
  23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení  23-43-L/008 Mechanik přípravář pro kovovýrobu
      23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 
      23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů
      23-45-L/009 Letecký mechanik
      23-45-L/011 Mechanik - operátor sklářských strojů
  23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-45-L/001 Mechanik seřizovač
      23-45-L/003 Mechanik seřizovač - programování a obsluha technologických pracovišť
      23-45-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik 
  23-62-L/01 Optik    
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika    
28 Technická chemie a chemie silikátů    
  28-41-M/01 Technologie celulózy a papíru 28-41-M/007 Výroba celulózy a papíru
  28-46-M/01 Technologie silikátů 28-45-M/001 Technologie skla
      28-46-M/001 Technologie keramiky
  28-42-L/01 Chemik operátor 28-42-L/001 Operátor gumárenské a plastikářské výroby
      28-42-L/012 Chemik operátor-průmyslová chemie
29 Potravinářství a potravinářská chemie    
31 Textilní výroba a oděvnictví    
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů    
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů    
  33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/006  Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie    
  34-41-M/01 Polygrafie 34-41-M/001 Polygrafie
  34-42-M/01 Obalová technika  34-42-M/001 Obalová technika 
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie    
  36-43-M/01 Stavební materiály 36-43-M/001 Stavební materiály
  36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/002 Geodézie - geodézie
      36-46-M/003 Geodézie - katastr nemovitostí
37 Doprava a spoje    
39 Speciální a interdisciplinární obory    
  39-08-M/01 Požární ochrana 39-08-M/001 Požární ochrana
      23-45-M/003 Strojník požární techniky
  39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
      36-45-L/002 Mechanik tepelných zařízení
41 Zemědělství a lesnictví    
  41-04-M/01 Rostlinolékařství 41-04-M/001 Rostlinolékařství
  41-43-M/02 Chovatelství 41-43-M/002 Chovatelství
  41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat 41-43-L/004 Chovatel cizokrajných zvířat
43 Veterinářství a veterinární prevence    
53 Zdravotnictví    
  53-41-M/02 Nutriční asistent 53-41-M/008 Nutriční asistent
  53-43-M/01 Laboratorní asistent 53-43-M/005 Laboratorní asistent
  53-44-M/01 Ortoticko - protetický technik 53-44-M/008 Ortoticko - protetický technik
61 Filozofie, teologie    
         
63 Ekonomika a administrativa    
64 Podnikání v oborech, odvětví    
         
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus    
66 Obchod      
  66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 66-43-M/001 Knihkupectví
      66-43-M/002 Knihkupecké a nakladatelské činnosti
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost    
69 Osobní a provozní služby    
  69-42-M/01 Oční optik 53-44-M/006 Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
72 Publicistika, knihovnictví a informatika    
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče    
  75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika
      75-31-M/004 Pedagogika volného času
      75-31-M/008 Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku
  75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 75-31-M/010 Pedagogika pro asistenty ve školství
  75-41-M/01 Sociální činnost 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost
      75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost
      75-41-M/005 Sociální péče - soc. činnost pro etnické skupiny
      75-41-M/008 Sociální činnost - sociální pečovatelství
      75-41-M/009 Sociální činnost - sociální vychovatelství
      75-41-M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit
      75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost -sociálně výchovná činnost
      75-41-M/013 Výchovná a humanitární činnost -sociálně administrativní činnost
      78-41-M/003 Rodinná škola - sociální služby
78 Obecně odborná příprava    
  78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum
  78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 78-42-M/006 Přírodovědné lyceum
  78-42-M/06 Kombinované lyceum 78-42-M/004 Waldorfské lyceum
82 Umění a užité umění    
  82-41-M/01 Užitá malba  82-41-M/001 Užitá malba 
  82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/003 Scénická technika
      82-41-M/008 Propagační výtvarnictví - výstavnictví
  82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů 82-41-M/023  Tvorba hraček a dekorativních předmětů
  82-41-M/16 Kamenosochařství 82-41-M/058 Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba
  82-41-M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan 82-41-M/031 Uměleckořemeslná stavba varhan
  82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství  82-42-M/001 Konzervátorství a restaurátorství 
      82-42-M/002 Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene
  82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nátrojů 82-44-M/002 Ladění klavírů
  82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-L/003 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické
      82-51-L/004 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské
      82-51-L/024 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké 
  82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu 82-51-L/011 Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské
      82-51-L/012 Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivka
      82-51-L/029 Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské
  82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 82-51-L/014 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické
      82-51-L/022 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské 
  82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 82-51-L/017 Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování
      82-51-L/018 Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí
      82-51-L/019 Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže
      82-51-L/020 Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla
  82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 82-51-L/009 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje
      82-51-L/010 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů -klávesové nástroje
      82-51-L/027 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje