Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou
obory kategorie M a L
Skupina Kód Obor  vzdělání    
1 2 3    
23 Strojírenství a strojírenská výroba
  23-45-L/02 Letecký mechanik 23-45-L/009 Letecký mechanik
  23-69-L/01 Technik - puškař 23-69-L/001 Technik - puškař
78 Obecně odborná příprava
  78-42-M/03 Pedagogické lyceum  78-42-M/003 Pedagogické lyceum