Nová soustava oborů vzdělání poskytujících vzdělání v konzervatoři
obory kategorie M + P
Skupina Kód Obor vzdělání
1 2 3
82 Umění a užité umění
  82-44-M/01 Hudba
  82-45-M/01 Zpěv
  82-46-M/01 Tanec
  82-47-M/01 Hudebně dramatické umění
  82-44-P/01 Hudba
  82-45-P/01 Zpěv
  82-46-P/01 Tanec
  82-47-P/01 Hudebně dramatické umění