Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou
obory kategorie L5 (nástavby)
Skupina Kód Obor  vzdělání    
1 2 3    
41 Zemědělství a lesnictví
  41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní 41-51-H/01 Zemědělec - farmář
      41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní
64 Podnikání v oborech, odvětví
  64-41-L/51 Podnikání xx-xx-H/xx Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem
82 Umění a užité umění
  82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
      82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
      82-51-H/03 Zlatník a klenotník
      82-51-H/04 Umělecký keramik 
      82-51-H/05 Vlásenkář a maskér
      82-51-H/06 Umělecký štukatér
      82-51-H/07 Umělecký pozlacovač
      82-51-H/08 Umělecký sklenář
      82-51-H/09 Umělecký rytec