Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
obory kategorie J
Skupina Kód Obor vzdělání Kód Nahrazovaný obor vzdělání
1 2 3    
53 Zdravotnictví
  53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka
63 Ekonomika a administrativa
  63-51-J/01 Obchodní škola 63-51-J/001 Obchodní škola
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
  75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství 75-31-J/001 Pedagogika pro asistenty ve školství
  75-41-J/01 Pečovatelské služby 69-55-J/001 Charitativní služby
82 Umění a užité umění
  82-44-J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost 82-44-J/001 Ladění klavíru