Nová soustava oborů vzdělání poskytujících vzdělání v konzervatoři
obory kategorie M + P
Skupina Kód Obor vzdělání Kód Nahrazovaný obor vzdělání
82 Umění a užité umění
  82-44-M/01 Hudba 82-44-M/001 Hudba
  82-45-M/01 Zpěv 82-45-M/001 Zpěv
  82-46-M/01 Tanec 82-46-M/001 Tanec
  82-46-M/02 Současný tanec    
  82-47-M/01 Hudebně dramatické umění 82-47-M/001 Hudebně dramatické umění
  82-44-P/01 Hudba 82-44-N/001 Hudba
  82-45-P/01 Zpěv 82-45-N/001 Zpěv
  82-46-P/01 Tanec 82-46-N/001 Tanec
  82-46-P/02 Současný tanec    
  82-47-P/01 Hudebně dramatické umění 82-47-N/001 Hudebně dramatické umění