Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou
obory kategorie M a L
Skupina Kód Obor  vzdělání Kód Nahrazovaný obor vzdělání
1 2 3    
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
  16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/001 Ochrana a tvorna životního prostředí
      16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí
      16-01-M/004 Ekologie a ochrana krajiny
      16-01-M/005 Ochrana a obnova životního prostředí
  16-02-M/01 Průmyslová ekologie 16-02-M/001 Průmyslová ekologie
18  Informatické obory
  18-20-M/01 Informační technologie 26-47-M/001 Výpočetní technika
      26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy
      26-47-M/003 Informační technologie - aplikace osobních počítačů
      26-47-M/004 Správce informačních systémů
      26-47-M/006 Počítačové elektronické systémy
      63-41-M/040 Informatika v ekonomice
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
  21-42-M/01 Geotechnika 21-41-M/001 Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek
      21-41-M/002 Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek
      21-41-M/003 Užitá geologie
      21-41-M/005 Užitá geologie - stavební geologie a ekologie
      21-42-M/001 Těžba a zpracování kamene 
  21-43-L/01 Hutník operátor 21-43-L/001 Hutník operátor
  21-43-M/01 Hutnictví 21-43-M/001 Hutnictví
      21-43-M/002 Řízení a kontrola výroby 
  21-44-L/01 Technik modelových zařízení 21-44-L/001 Technik modelářských zařízení
  21-44-M/01 Strojírenská metalurgie 21-44-M/001 Slévárenství 
23 Strojírenství a strojírenská výroba
  23-41-M/01 Strojírenství 23-41-M/001 Strojírenství
      23-41-M/003 Řízení jakosti ve strojírenství
      23-41-M/004 Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním
      39-41-M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení
      39-41-M/002 Strojírenství a elektrotechnika
      39-41-M/003 Mechatronika
      39-41-M/004 Elektrotechnika a strojírenství
  23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení  23-43-L/008 Mechanik přípravář pro kovovýrobu
      23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 
      23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů
      23-45-L/011 Mechanik - operátor sklářských strojů
  23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-45-L/001 Mechanik seřizovač
      23-45-L/003 Mechanik seřizovač - programování a obsluha technologických pracovišť
      23-45-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik 
  23-45-L/02 Letecký mechanik 23-45-L/009 Letecký mechanik
  23-45-M/01 Dopravní prostředky 23-45-M/004 Silniční doprava
      23-45-M/005 Silniční doprava - provoz a údržba vozidel 
      23-45-M/006 Silniční doprava - diagnostika vozidel
  23-62-L/01 Optik    
  23-69-L/01 Technik - puškař 23-69-L/001 Technik - puškař
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
  26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů
      26-42-L/001 Mechanik silnoproudých zařízení 
      26-43-L/001 Mechanik elektronik
      26-43-L/006 Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů
      26-46-M/003 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě
  26-41-M/01 Elektrotechnika 26-41-M/002 Elektrotechnika
      26-42-M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky
      26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika 
      26-44-M/001 Automatizační technika 
      26-46-M/003 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě
      26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy
      39-41-M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení
      39-41-M/002 Strojírenství a elektrotechnika
      39-41-M/003 Mechatronika
      39-41-M/004 Elektrotechnika a strojírenství
  26-45-M/01 Telekomunikace 26-45-M/004 Digitální telekomunikační technika
      26-45-L/005 Telekomunikační mechanik
28 Technická chemie a chemie silikátů
  28-41-M/01 Technologie celulózy a papíru 28-41-M/007 Výroba celulózy a papíru
  28-42-L/01 Chemik operátor 28-42-L/001 Operátor gumárenské a plastikářské výroby
      28-42-L/012 Chemik operátor-průmyslová chemie
  28-44-M/01 Aplikovaná chemie 28-44-M/001 Aplikovaná chemie
      28-44-M/002 Aplikovaná chemie - analytická chemie
      28-44-M/003 Aplikovaná chemie - chemická technologie
      28-44-M/004 Aplikovaná chemie - farmaceutické substance
      28-44-M/005 Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí
      28-44-M/006 Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii
      28-44-M/007 Aplikovaná chemie - podnikový management
      28-41-M008 Chemicko - farmaceutická výroba
      31-42-M/001 Zušlechťování textilií
  28-46-M/01 Technologie silikátů 28-45-M/001 Technologie skla
      28-46-M/001 Technologie keramiky
29 Potravinářství a potravinářská chemie
  29-41-M/01 Technologie potravin 29-41-M/001 Technologie potravin
      29-43-M/001 Technologie potravin - výroba cukru a cukrovinek
      29-43-M/002 Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv
      29-43-M/003 Technologie potravin - zpracování mouky
      29-44-M/001 Technologie potravin - zpracování masa
      29-45-M/001 Technologie potravin - kvasná technologie
      29-45-M/002 Technologie potravin - výroba nápojů
      29-46-M/001 Technologie potravin - zpracování mléka
      29-47-M/001 Technologie potravin - technologie tuků
      29-48-M/001 Technologie potravin - konzervace potravin
  29-42-M/01 Analýza potravin 29-42-M/001 Analýza potravin
31 Textilní výroba a oděvnictví
  31-41-M/01 Textilnictví 31-41-M/003 Modelování pletenin
      31-41-M/004 Textilní výroba a podnikatelství
      31-41-M/007 Textilní technologie-pletařství
      31-41-L/008 Operátor textilní výroby
      31-42-M/001 Zušlechťování textilií
  31-43-M/01 Oděvnictví 31-43-M/001 Oděvnictví
      31-43-M/002 Oděvnictví-technologie oděvů
      31-43-M/003  Oděvnictví-konstrukce oděvů
      31-43-M/006 Krejčová-podnikatelka
  31-43-L/01 Oděvní technik 31-43-L/003 Opetrátor oděvní výroby
      31-43-L/004  Operátor oděvní výroby-oděvní výroba
      31-43-L/006 Operátor oděvní výroby-obchodní činnost 
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
  32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/002 Zpracování usní, plastů a pryže
      32-42-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba galanterního zboží
      32-44-M/004 Výroba obuvi a galanterního zboží - administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží
      32-44-M/005 Technické a infomační služby
      32-44-M/006 Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba obuvi
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
  33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/006  Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
  33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 33-41-M/001 Dřevařství
      33-42-M/001 Nábytkářství
      33-42-M/002 Čalounictví
      33-41-M/002 Dřevěné konstrukce
      33-42-M/003  Nábytkářská a dřevařská výroba
  33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů 33-43-M/001 Výroba hudebních nástrojů
      33-43-M/002 Výroba hudebních nástrojů-výroba hudebních nástrojů
      33-43-M/003  Výroba hudebních nástrojů-akustika a zvuková technika
      33-43-M/004  Výroba hudebních nástrojů-management prodeje hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
  34-41-M/01 Polygrafie 34-41-M/001 Polygrafie
  34-42-M/01 Obalová technika  34-42-M/001 Obalová technika 
  34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích  34-52-L/001 Tiskař na polygrafických strojích 
  34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-L/002 Reprodukční grafik pro média
  34-56-L/01 Fotograf     
  34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin  34-57-L/001 Technik dokončovacího zpracování tiskovin 
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
  36-43-M/01 Stavební materiály 36-43-M/001 Stavební materiály
  36-45-M/01 Technická zařízení budov  36-45-M/002 Technická zařízení budov 
  36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/002 Geodézie - geodézie
      36-46-M/003 Geodézie - katastr nemovitostí
  36-47-M/01 Stavebnictví 36-41-M/001 Pozemní stavitelství
      36-42-M/006 Dopravní stavitelství 
      36-42-M/007 Vodohospodářské stavby
      36-42-M/010 Inženýrské stavitelství - vodní stavby
      36-42-M/011 Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství
      36-42-M/012 Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství 
      36-42-M/014 Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství
      36-47-M/001 Stavebnictví
37 Doprava a spoje
  37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy  37-41-M/005 Provoz a ekonomika letecké dopravy
      37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy 
      37-41-M/007 Provoz a ekonomika lodní dopravy 
      37-41-L/009 Operátor provozu a ekonomiky dopravy 
  37-42-M/01 Logistické a finanční služby 37-42-M/001 Poštovní a peněžní služby
      37-42-L/003 Poštovní manipulant
39 Speciální a interdisciplinární obory
  39-08-M/01 Požární ochrana 39-08-M/001 Požární ochrana
      23-45-M/003 Strojník požární techniky
  39-41-L/01 Autotronik 39-41-L/001 Autotronik
  39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
      36-45-L/002 Mechanik tepelných zařízení
41 Zemědělství a lesnictví
  41-04-M/01 Rostlinolékařství 41-04-M/001 Rostlinolékařství
  41-41-M/01 Agropodnikání 41-41-M/001 Agropodnikání
      41-41-L/007 Zemědělský podnikatel
  41-42-M/01 Vinohradnictví  41-42-M/001 Vinohradnictví
  41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat 41-43-L/004 Chovatel cizokrajných zvířat
  41-43-M/01 Rybářství 41-43-M/001 Rybářství
  41-43-M/02 Chovatelství 41-43-M/002 Chovatelství
  41-44-M/01 Zahradnictví 41-44-M/001 Zahradnictví
  41-45-M/01 Mechanizace a služby 41-45-M/001 Mechanizace a služby
  41-46-M/01 Lesnictví 41-46-M/001 Lesnictví
      41-46-M/003 Myslivecké hospodářství
43 Veterinářství a veterinární prevence
  43-41-M/01 Veterinářství 43-41-M/001 Veterinární prevence
53 Zdravotnictví
  53-41-M/01 Zdravotnický asistent 53-41-M/007 Zdravotnický asistent
  53-41-M/02 Nutriční asistent 53-41-M/008 Nutriční asistent
  53-41-M/03 Praktická sestra
  53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví
  53-43-M/01 Laboratorní asistent 53-43-M/005 Laboratorní asistent
  53-44-M/01 Ortoticko - protetický technik 53-44-M/008 Ortoticko - protetický technik
  53-44-M/03 Asistent zubního technika 53-44-M/007 Asistent zubního technika
63 Ekonomika a administrativa
  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/003 Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem
      63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost 
      63-41-M/007 Obchod a podnikání
      63-41-M/009 Podnikání, obchod a služby
      63-41-M/010 Podnikatelská činnost
      63-41-M/011 Podnikání a management
      63-41-M/013 Podnikatel
      63-41-M/014 Podnikatelství
      63-41-M/015 Podnikání a řízení firem
      63-41-M/016 Podnikání a obchod
      63-41-M/017 Specialista pro obchodní a manažerskou činnost
      63-41-M/018 Podnikové hospodaření
      63-41-M/019 Firemní a finanční management
      63-41-M/020 Ekonomika a management
      63-41-M/021 Obchodní podnikatel a manager
      63-41-M/022 Podnikatel pro obchod a služby
      63-41-M/023 Asistent podnikatele
      63-41-M/024 Podnikatelství pro obchod a peněžnictví
      63-41-M/025 Zahraniční obchod
      63-41-M/026 Manažer pro střední stupeň řízení
      63-41-M/027 Podnikání, řízení a obchod
      63-41-M/028 Firemní ekonom
      63-41-M/030 Podnikatelská administrativa
      63-41-M/031 Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním
      63-41-M/032 Ekonomika soukromého podnikání
      63-41-M/033 Obchodní manager
      63-41-M/034 Ekonomika a podnikání
      63-41-M/035 Asistent pro střední management
      63-41-M/036 Ekonom
      63-41-M/037 Provoz a řízení kulturních subjektů
      63-41-M/038 Obchodně podnikatelské činnosti
      63-41-M/039 Podnikatel
      63-41-M/041 Provoz a řízení obchodních a výrobních firem
      63-42-M/001 Výpočetní technika a technika administrativy
      63-42-M/002 Zpracování ekonomických dat
      63-43-L/001 Peněžní manipulant
      63-43-M/001 Bankovnictví a pojišťovnictví
      63-43-M/002 Bankovnictví - manager
      64-41-M/001 Podnikání a služby
      64-41-M/002 Umělecká produkce
      64-42-L/012 Obchodně provozní pracovník civilního letectví
      64-42-M/001 Management v oblasti životního prostředí
      64-42-M/002 Management hutnictví 
      64-42-M/003 Strojírenská technická administrativa
      64-42-M/007 Obchodní management ve strojírenství
      64-42-M/008 Výrobní management ve strojírenství
      64-42-M/009 Management strojírenství
      64-42-M/010 Technická administrativa - elektrotechnika 
      64-42-M/011 Management v elektrotechnice
      64-42-M/012 Management aplikace osobních počítačů
      64-42-M/013 Management elektrotechniky
      64-42-M/014 Management výpočetní techniky
      64-42-M/015 Management organizační a výpočetní techniky
      64-42-M/016 Management sklářství
      64-42-M/017 Management technické chemie silikátů
      64-42-M/018 Řízení chemických výrob - podnikání a management
      64-42-M/019 Management chemických výrob a spotřební chemie
      64-42-M/020 Management chemických výrob a spotřební chemie
      64-42-M/021 Management výroby celulózy a papíru
      64-42-M/022 Management potravinářských výrob
      64-42-M/023 Management textilu
      64-42-M/024 Management textilu a oděvnictví
      64-42-M/025 Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi
      64-42-M/026 Management obalové techniky
      64-42-M/027 Management ve stavebnictví
      64-42-M/028 Stavební podnikatel a manažér 
      64-42-M/029 Management v automobilové dopravě
      64-42-M/030 Management dopravy, pošt a telekomunikací
      64-42-M/031 Management železniční dopravy
      64-42-M/032 Management v dopravě 
      64-42-M/033 Management zemědělství a lesnictví 
      64-42-M/034 Management obchodních firem a sportovních klubů
      64-42-M/035 Management techniky administrativy
      64-42-M/036 Management obchodu
      64-42-M/037 Management obchodu a služeb
      64-42-M/038 Management drobného podnikání a obchodu
      64-42-M/039 Management obchodu a služeb
      64-42-M/041 Management v pohostinství
      64-42-M/042 Management administrativy a správy
      64-42-M/044 Manažér mezinárodní přepravy a obchodu
      64-42-M/045 Management užitého umění 
      64-42-M/047 Management asistent podnikatele ve strojírenství
      64-42-M/048 Management a podnikání v umění a reklamě
      64-42-M/051 Management obchodního podnikání
      64-42-M/052 Management sportovních zařízení
      64-43-M/002 Ekonomika zemědělství a výživy
      64-43-M/003 Ekonomika zemědělství a výživy - podnikání a služby
      64-43-M/005 Ekonomika obchodu a služeb
      64-43-M/006 Ekonomika oděvnictví 
      66-41-M/001 Obchod a marketing
      66-43-M/001 Knihkupectví
      68-41-M/005 Komerční právo
      72-41-M/002 Metody a technika informační práce
      78-41-M/004 Rodinná škola - ekonomicko-administrativní služby
  63-41-M/02 Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
  65-41-L/01
Gastronomie  65-41-L/005 Číšník 
      65-41-L/006  Kuchař 
      65-41-M/002 Gastronomické služby
  65-42-M/01 Hotelnictví 65-41-M/001 Provoz hotelů a společného stravování
      65-42-M/004 Hotelnictví a turismus
  65-42-M/02 Cestovní ruch 64-42-M/040 Management cestovního ruchu
      64-42-M/043 Management a turismus
      64-43-M/007 Ekonomika a cestovní ruch
      64-43-M/008 Ekonomika zemědělství a výživy - cestovní ruch
      65-42-M/005 Management turismu a služeb
      65-42-M/006 Management turistických služeb
      65-42-M/007 Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch
      65-42-M/008 Managering hotelů a cestovního ruchu
      65-42-M/009 Pracovník cestovního ruchu 
      65-42-M/010 Služby a cestovní ruch
      65-42-M/011 Služby cestovního ruchu
66 Obchod
  66-41-L/01
Obchodník  66-41-L/008 Obchodník 
  66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 66-43-M/001 Knihkupectví
      66-43-M/002 Knihkupecké a nakladatelské činnosti
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
  68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/003 Bezpečnostně právní činnost
      68-42-M/001 Ochrana osob a majetku
      68-42-M/002 Veřejnoprávní ochrana
  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-41-M/003 Právní činnost
      68-41-M/006 Právní administrativa
      68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost
      68-43-M/002 Diplomatické služby a Public relations
      68-43-M/003 Veřejná správa
      68-43-M/004 Veřejně správní činnost
      68-43-M/005 Provoz diplomatických služeb
      78-41-M/005 Rodinná škola - veřejnosprávní služby
69 Osobní a provozní služby
  69-41-L/01 Kosmetické služby 69-41-L/004 Kosmetička
  69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 69-41-M/001 Masér sportovní a rekondiční
  69-42-M/01 Oční optik 53-44-M/006 Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
  72-41-M/01 Informační služby 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
  75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika
      75-31-M/004 Pedagogika volného času
      75-31-M/008 Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku
  75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 75-31-M/010 Pedagogika pro asistenty ve školství
  75-41-M/01 Sociální činnost 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost
      75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost
      75-41-M/005 Sociální péče - soc. činnost pro etnické skupiny
      75-41-M/008 Sociální činnost - sociální pečovatelství
      75-41-M/009 Sociální činnost - sociální vychovatelství
      75-41-M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit
      75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost -sociálně výchovná činnost
      75-41-M/013 Výchovná a humanitární činnost -sociálně administrativní činnost
      78-41-M/003 Rodinná škola - sociální služby
78 Obecně odborná příprava
  78-42-M/01 Technické lyceum  78-42-M/001 Technické lyceum
  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/002 Ekonomické lyceum
  78-42-M/03 Pedagogické lyceum  78-42-M/003 Pedagogické lyceum 
  78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum
  78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 78-42-M/006 Přírodovědné lyceum
  78-42-M/06 Kombinované lyceum 78-42-M/004 Waldorfské lyceum
82 Umění a užité umění
  82-41-M/01 Užitá malba  82-41-M/001 Užitá malba 
  82-41-M/02 Užitá fotografie a média 82-41-M/002 Užitá fotografie a média
      82-43-M/001 Foto-video reportér - producent 
  82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/003 Scénická technika
      82-41-M/008 Propagační výtvarnictví - výstavnictví
  82-41-M/04 Průmyslový design 82-41-M/005 Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design obalů
      82-41-M/034 Tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design
  82-41-M/05 Grafický design 82-41-M/007 Propagační výtvarnictví - propagační grafika
      82-41-M/009 Propagační výtvarnictví - aranžování
      82-41-M/010 Propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace
      82-41-M/032 Grafika v reklamní praxi
      82-41-M/035 Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin
  82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 82-41-M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí
      82-41-M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství
      82-41-M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví
      82-41-M/015 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení rytí drahých kamenů
      82-41-M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání
  82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/022 Modelářství a návrhářství oděvů
  82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů 82-41-M/023  Tvorba hraček a dekorativních předmětů
  82-41-M/09 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků 82-41-M/028 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků
  82-41-M/10 Řezbářství 82-41-M/030 Tvarování dřeva a řezbářství
  82-41-M/11 Design interiéru 82-41-M/026 Konstrukce a tvorba nábytku
      82-41-M/033 Design interiérů
  82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/036 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení
      82-41-M/037 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky
      82-41-M/038 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - kamnářství 
      82-41-M/018 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství
  82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/039 Výtvarné zpracování skla - modelářství lisovaného skla
      82-41-M/040 Výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla
      82-41-M/041 Výtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla
      82-41-M/042 Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla
      82-41-M/043 Výtvarné zpracování skla - rytí skla
      82-41-M/044 Výtvarné zpracování skla - tvorba a výroba skleněných figurek
      82-41-M/045 Výtvarné zpracování skla - vzorkařství skleněné bižutérie
      82-41-M/024  Design světelných objektů
  82-41-M/14 Textilní výtvarnictví 82-41-M/046 Textilní výtvarnictví - tkalcovská a tiskařská tvorba
      82-41-M/047 Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba
      82-41-M/048 Textilní výtvarnictví - tiskařská tvorba 
      82-41-M/049 Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií
      82-41-M/050 Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba 
      82-41-M/051 Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyšívačská tvorba
      82-41-M/052 Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní
      82-41-M/053 Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů
  82-41-M/15 Tvorba a vzorování bižuterie 82-41-M/054 Tvorba a vzorování bižutérie - tvarování a rytectví raznic
      82-41-M/055 Tvorba a vzorování bižutérie - pasířství
      82-41-M/056 Tvorba a vzorování bižutérie - povrchové zušlechťování
      82-41-M/057 Tvorba a vzorování bižutérie - uměleckoprůmyslové zpracování kovů
  82-41-M/16 Kamenosochařství 82-41-M/058 Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba
  82-41-M/17 Multimediální tvorba 82-41-M/061 Virtuální grafika
      26-46-M/001 Obrazová a zvuková technika - technické zaměření
      26-46-M/002 Obrazová a zvuková technika - technologickoorganizační zaměření
  82-41-M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan 82-41-M/031 Uměleckořemeslná stavba varhan
  82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství  82-42-M/001 Konzervátorství a restaurátorství 
      82-42-M/002 Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene
  82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nátrojů 82-44-M/002 Ladění klavírů
  82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/001 Starožitník
  82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-L/003 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické
      82-51-L/004 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské
      82-51-L/024 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké 
  82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské
      82-51-L/007 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské
      82-51-L/008 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské
  82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu 82-51-L/011 Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské
      82-51-L/012 Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivka
      82-51-L/029 Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské
  82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 82-51-L/014 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické
      82-51-L/022 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské 
  82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 82-51-L/017 Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování
      82-51-L/018 Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí
      82-51-L/019 Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže
      82-51-L/020 Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla
  82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 82-51-L/009 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje
      82-51-L/010 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů -klávesové nástroje
      82-51-L/027 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje