Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou
obory kategorie L5 (nástavby)
Skupina Kód Obor  vzdělání Kód nahrazovaného OV Obor vzdělání - nahrazovaný    
1 2 3        
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
  21-43-L/51 Hutník operátor 21-43-L/501 Hutnictví 21-52-H/01 Hutník
  21-44-L/51 Technik modelových zařízení     21-53-H/01 Modelář
23 Strojírenství a strojírenská výroba
  23-43-L/51 Provozní technika 23-43-L/506 Provozní technika 21-52-H/01 Hutník
          21-53-H/01 Modelář 
          21-55-H/01 Slévač
          23-51-H/01 Strojní mechanik
          23-52-H/01 Nástrojař
          23-55-H/01 Klempíř
          23-55-H/02 Karosář
          23-56-H/01 Obráběč kovů
          23-57-H/01 Kovář
          23-61-H/01 Autolakýrník
          23-62-H/001 Optik
          23-62-H/01 Jemný mechanik
          23-65-H/01 Strojník
          23-65-H/02 Lodník
          23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
          23-69-H/01 Puškař
          36-52-H/01 Instalatér
          36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
          39-41-H/01 Malíř a lakýrník
          41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
          41-56-H/02 Opravář lesnických strojů
  23-44-L/51 Mechanik strojů a zařízení  39-41-L/502 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik
          23-52-H/01 Nástrojař
          23-62-H/01 Jemný mechanik
          23-65-H/01 Strojník
          23-65-H/02 Lodník
          23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
          41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
          41-56-H/02 Opravář lesnických strojů
  23-45-L/51 Mechanik seřizovač     23-51-H/01 Strojní mechanik
          23-52-H/01 Nástrojař
          23-56-H/01 Obráběč kovů
  23-62-L/51 Optik     23-62-H/001 Optik
          23-62-H/01 Jemný mechanik
  23-69-L/51 Technik - puškař     23-69-H/01 Puškař
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
  26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik 26-41-L/501 Elektrotechnika 26-51-H/01 Elektrikář
      39-41-L/502 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
      26-41-L/01 Mechanik elektrotechik - nást. 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
          26-59-H/01 Spojový mechanik
  26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 26-41-L/501 Elektrotechnika 26-51-H/01 Elektrikář
      26-41-L/506 Provozní elektrotechnika 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
          26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
          26-57-H/01 Autoelektrikář
          26-59-H/01 Spojový mechanik
  26-45-L/51 Telekomunikace 26-45-L/503 Zařízení sdělovací techniky 26-59-H/01 Spojový mechanik
      26-45-M/01 Telekomunikace - nást.    
28 Technická chemie a chemie silikátů
  28-42-L/51 Chemik operátor 28-42-L/501 Provozní chemie 28-52-H/01 Chemik
      28-42-L/502 Provozní chemie - chemicko-technologické procesy    
      28-42-L/503 Provozní chemie - výroba celulózy a papíru    
      28-42-L/505 Provozní chemie - zpracování kaučuku a plastů    
      28-42-L/506 Provozní chemie - analytická chemie    
  28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl 28-45-L/501 Sklářský průmysl 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky
      28-46-L/501 Keramický průmysl 28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
          28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů
29 Potravinářství a potravinářská chemie
  29-41-L/51 Technologie potravin 29-41-L/501 Potravinářská technologie 29-51-H/01 Výrobce potravin
      29-41-L/502 Potravinářský průmysl 29-53-H/01 Pekař
      29-43-L/502 Potravinářská technologie - výroba cukru a cukrovinek 29-54-H/01 Cukrář
      29-43-L/503 Potravinářská technologie - průmyslová výroba krmiv a mlynářství 29-56-H/01 Řezník - uzenář
      29-43-L/504 Potravinářská technologie - zpracování mouky 65-51-H/01 Kuchař – číšník
      29-44-L/502 Potravinářská technologie - zpracování masa    
      29-45-L/501 Potravinářská technologie - kvasná technologie    
      29-46-L/502 Potravinářská technologie - zpracování mléka    
      29-48-L/501 Potravinářská technologie - konzervování    
      29-41-M/01 Technologie potravin - nást.    
31 Textilní výroba a oděvnictví
  31-41-L/51 Textilnictví 31-41-L/503 Textilní průmysl 31-57-H/01 Výrobce textilií
      31-41-L/504 Textilní průmysl - textilní technologie 31-62-H/01 Výrobce pokrývek hlavy
      31-41-L/505 Textilní výroba a podnikatelství    
      31-42-L/502 Textilní průmysl - zušlechťování textilií    
  31-43-L/51 Oděvnictví 31-43-L/501 Oděvnictví 31-58-H/01 Krejčí
      31-43-L/503 Krejčí-podnikatel    
      31-43-M/01 Oděvnictví - nást.    
      31-43-L/01 Oděvní technik - nást.    
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
  33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba 33-56-H/01 Truhlář
      33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba - nást.    
          33-59-H/01 Čalouník
          41-57-H/01 Zpracovatel dřeva
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
  34-41-L/51 Polygrafický průmysl 34-41-L/501 Polygrafický průmysl 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 
      34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích - nást. 34-53-H/01  Reprodukční grafik 
      34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média - nást. 34-57-H/01 Knihař
      34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin - nást.    
  34-56-L/51 Fotograf  34-56-L/01 Fotograf - nást. 34-56-H/001 Fotograf 
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
  36-44-L/51 Stavební provoz 36-44-L/502 Stavební provoz 36-54-H/01 Kameník
      36-42-L/502 Silniční stavitelství 36-52-H/01 Instalatér
          36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
          36-56-H/01 Kominík
          36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
          36-59-H/01 Podlahář 
          36-62-H/01 Sklenář 
          36-64-H/01 Tesař
          36-65-H/01 Vodař
          36-66-H/01 Montér suchých staveb
          36-67-H/01 Zedník
          36-67-H/02 Kamnář
          36-63-H/01 Štukatér
          36-69-H/01 Pokrývač 
          39-41-H/01 Malíř a lakýrník
  36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav 36-45-L/505 Technik plynových zařízení a tepelných soustav 36-52-H/01 Instalatér
      36-45-M/01 Technická zařízení budov - nást. 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
          23-66-H/001 Mechanik opravář
37 Doprava a spoje
  37-42-L/51 Logistické a finanční služby 37-41-L/503 Dopravní provoz 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy 
      37-42-L/501 Poštovní provoz    
      37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy - nást.    
      37-42-M/01 Logistické a finanční služby - nást.    
39 Speciální a interdisciplinární obory
  39-41-L/51 Autotronik 26-46-L/505 Autoelektronika 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
      39-41-L/01 Autotronik - nást. 26-57-H/01 Autoelektrikář
41 Zemědělství a lesnictví
  41-43-L/51 Rybářství 41-41-L/504 Zemědělství - rybářství 41-53-H/01 Rybář
      41-43-M/01 Rybářství - nást.    
  41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní 41-43-L/507 Trenérství dostihových a sportovních koní 41-51-H/01 Zemědělec - farmář
          41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní
  41-44-L/51 Zahradnictví 41-44-L/501 Zahradnictví 41-51-H/02 Včelař
      41-44-M/01 Zahradnictví - nást. 41-52-H/01 Zahradník 
  41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-41-L/503 Zemědělství 41-51-H/01 Zemědělec - farmář
      41-45-L/505 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-52-H/01 Zahradník 
      41-46-L/502 Lesní hospodářství 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
      41-45-M/01 Mechanizace a služby - nást. 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
          41-56-H/01 Lesní mechanizátor
          41-56-H/02 Opravář lesnických strojů
          41-57-H/01 Zpracovatel dřeva
53 Zdravotnictví
  53-41-L/51 Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Zdravotnický asistent - nást. 53-41-H/01 Ošetřovatel
64 Podnikání v oborech, odvětví
  64-41-L/51 Podnikání     xx-xx-H/xx Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
  65-41-L/51 Gastronomie  65-41-L/502 Veřejné stravování 65-51-H/01 Kuchař - číšník
      65-41-L/503 Gastronomické služby    
      65-41-L/504 Společné stravování    
      65-42-L/502 Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch    
      65-41-L/01 Gastronomie - nást.    
66 Obchod
  66-41-L/51 Obchodník  66-41-L/501 Provoz obchodu 66-51-H/01 Prodavač
    66-41-L/01 Obchodník - nást.    
  66-42-L/51 Propagace 66-42-L/503 Propagace 66-52-H/01 Aranžér 
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
  68-42-L/51 Bezpečnostní služby 68-42-L/501 veřejně pořádková činnost xx-xx-H/xx všichni absolventi tříletých oborů (H i E)
      68-42-L/503 Veřejnoprávní ochrana    
      68-42-L/504 Policejní činnost    
      68-42-L/581 Policejně správní a technickohospodářské činnosti    
             
69 Osobní a provozní služby
  69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční  69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční - nást. 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
  69-41-L/52  Vlasová kosmetika 69-41-L/502 Vlasová kosmetika 69-51-H/01 Kadeřník
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
  75-41-L/51 Sociální činnost 75-31-L/501 Vychovatelství pro ústavy sociální péče xx-xx-H/xx Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem
82 Umění a užité umění
  82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce 82-41-L/501 Textilní výtvarnictví 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
      82-41-L/503 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
      82-42-L/501 Konzervátorství a restaurátorství 82-51-H/03 Zlatník a klenotník
      82-51-L/501 Umělecké řemeslné práce 82-51-H/04 Umělecký keramik 
      82-51-L/536 Scénická tvorba 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér
      82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - nást. 82-51-H/06 Umělecký štukatér
          82-51-H/07 Umělecký pozlacovač
          82-51-H/08 Umělecký sklenář
          82-51-H/09 Umělecký rytec