MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 30. dubna 2004, č. j. 14 239/04-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním  ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2144L Slévárenská výroba

Studijní obor:

21-44-L/001

 

Technik modelářských zařízení

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku