Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 20. 11. 1995, čj. 25 319/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2345M Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:

23-45-M/005 (37-44-6/01)

 

Silniční doprava - provoz a údržba vozidel

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium absolventů základní školy