MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 16. prosince 2002, čj. 25 920/02-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

   

Kmenový obor:

2365H Strojník, práce při obsluze strojů

Učební obor:

23-65-H/001
Mechanik silničních strojů

  .

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán 

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku