MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 30. června 2003, č. j. 21 517/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

   

Kmenový obor:

2368H Automechanik, technické práce v autoservisu

Učební obor:

23-68-H/506
Technické služby v autoservisu

  .

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán 

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku