Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 25. 6. 1996, čj. 21 709/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2646L Aplikovaná elektronika

Studijní obor:

26-46-L/505 (26-97-4/04)

 

Autoelektronika

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů