Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 28. ledna 1994, č.j. 24 713/94-23 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2841J Chemická technologie

Studijní obor:

28-41-J/001 (28-62-3/00)

28-41-M/008 (28-62-6/00)

 

Chemicko-farmaceutická výroba

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy