MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 30. srpna 1995, č. j. 21 232/95-23 s platností od 1.září 1995 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2817L  Průmyslová chemie

Studijní obor:

28-42-L/5xx (28-17-6)

 

Provozní chemie

 

Zaměření:

01 Chemicko-technologické procesy

 

02 Zpracování kaučuku a plastů

 

03 Analytická chemie

 

04 Výroba celulózy a papíru

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium pro absolventy tříletých učebních oborů - učební plán pro večerní a dálkové studium