MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 8. 4. 2003, čj. 17 357/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

2855E Gumař - plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě

Učební obor:

28-55-E/501 (28-84-0)

 

Gumárenská a plastikářská výrobaCharakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

 

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku v nižším, než 9. ročníku