MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
23. 7. 2004, čj. 23 489/04-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2956H Řezník-uzenář

Učební obor:

29-56-H/001

 

Řezník-uzenář

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku