Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 22. 6. 1993, čj. 18 966/93-23 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

3244M Výroba obuvi

Studijní obor:

32-44-M/006 (32-31-6/01)

 

Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba obuvi

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy