MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 


 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 12. 4. 2005, čj. 17 191/05-23 s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

  


Kmenový obor:

3256H Sedlář, sedlářské práce

Učební obor:

32-56-H/001 (32-49-2)

 

Sedlář

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku