MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 8.7.2002, č.j. 22 791/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3258E Výroba obuvi a kožené galanterie

Učební obor:

32-58-E/501

 

Výroba obuvi

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku v nižším než 9.ročníku