MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 8. listopadu 1995, č.j. 13 709/94-23 s platností od 1. září 1995

 

Kmenový obor:

3341L Dřevařství

Studijní obor:

33-41-L/501 (33-31-6)

 

Dřevařství

 

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

 

Denní studium absolventů základní školy

Denní kvalifikační pomaturitní studium absolventů gymnázií a středních odborných škol

Denní studium absolventů tříletých učebních oborů zpracování dřeva