MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30. 6. 1995, č.j. 19 069/95-23 s platností od 1. září 1995

 

Kmenový obor:

3341L Dřevařství

Studijní obor:

33-41-L/502 (33-36-6)

 

Dřevěné konstrukce

 

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

 

Denní studium absolventů základní školy

Denní kvalifikační pomaturitní studium absolventů gymnázií a středních odborných škol

Denní studium absolventů tříletých učebních oborů zpracování dřeva