MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 22. prosince 1995, č.j. 13 711/94-23 s platností od 1. září 1995

 

Kmenový obor:

3342M Nábytkářství

Studijní obor:

33-42-M/002 (33-35-6)

 

Čalounictví

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

 

Denní studium absolventů základní školy

Denní kvalifikační pomaturitní studium absolventů gymnázií a středních odborných škol

Denní studium absolventů tříletých učebních oborů zpracování dřeva