MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30. června 1995 č.j. 18 075/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


Kmenový obor:

3343M Výroba hudebních nástrojů

Studijní obor:

33-43-M/002 (33-37-6/01)

 

Výroba hudebních nástrojů

zaměření 01 - Výroba hudebních nástrojů

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium