MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 25. listopadu 1994, č.j. 175 810/94-74 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

3356H Truhlář, truhlářské práce

Učební obor:

33-56-H/003 (33-55-2/02)

 

Truhlář - dřevěné konstrukce

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán