MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 1. června 2001, čj. 18 753/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3655H Klempíř, klempířské práce ve stavebnictví

Učební obor:

36-55-H/001 (24-35-2/00)

 

Klempíř – stavební výroba

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku