MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. 6. 2000, čj. 21 626/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3664H Tesař, tesařské práce

Učební obor:

36-64-H/001 (36-63-2/00)

 

Tesař

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku