MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 11. srpna 1997 č.j. 27 633/97-72 s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3667H Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce

Učební obor:

36-67-H/001 (36-61-2)

 

Zedník

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium