MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 26. 7. 2000, čj. 20 770/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3669H Pokrývač, pokrývačské práce

Učební obor:

36-69-H/001 (36-77-2/00)

 

Pokrývač

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku