MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 3. října 1994, č.j. 23 419/94-23s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem

 dne 10. 5. 1996, čj.19 347/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem,
dne 10. 5. 1996, čj.19 348/96-23  s platností od l. září l996 počínaje l. ročníkem,
a dne 10. 5. 1996, čj.19 349/96-23  s platností od l. září l996 počínaje l. ročníkem

 

Kmenový obor:

6342L Administrativa

Učební obor:

63-42-L/502 (64-28-4)

 

Technickohospodářské a správní činnosti


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů