MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 14.10.1997, čj. 28 679/97-71 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem  

 

 

Kmenový obor:

6441L Podnikání v oborech

Studijní obor:

64-41-L/515 (39-96-4)

 

Podnikání v technických povoláních

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů SOU