Příprava se uskutečňuje dle učebních dokumentů oboru 64-41-L/5xx Podnikání v oboru ....