MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 25. května 1993, čj. 17 277/93-23 s platností od 1. září 1993 počínaje prvním ročníkem

a

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 24. ledna 1994, čj. 10 913/94-23 s platností od 1. září 1994 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6441L Podnikání v oborech

Studijní obor:

64-41-L/5** (**-96-4) 

 

Podnikání v oboru …x)

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů SOU

x)  - viz metodická poznámka 6 v charakteristice oboru