MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 30. listopadu 1994, čj. 26 209/94-23, s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

7841M Rodinná příprava

Studijní obor:

78-41-M/004 (63-44-6/02)

 

Rodinná škola - ekonomicko-administrativní služby

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku