MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 25. července 2000, č.j. 23 266/2000-23 s platností od 1. září 2000

 

 

Kmenový obor:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Studijní obor:

82-41-M/012 (82-33-6/0l)

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí

82-41-M/013 (82-33-6/02)

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství

82-41-M/014 (82-33-6/03)

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví

82-41-M/015 (82-33-6/04)

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů

82-41-M/016 (82-33-6/05)

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku