MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 25. července 2000, č.j. 23 269/2000-23 s platností od 1. září 2000

 

 

Kmenový obor:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Studijní obor:

82-41-M/046 (82-36-6/01)

Textilní výtvarnictví - tkalcovská a tiskařská tvorba

 

82-41-M/047 (82-36-6/02)

Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba

82-41-M/048 (82-36-6/03)

Textilní výtvarnictví - tiskařská tvorba

82-41-M/049 (82-36-6/04)

Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií

82-41-M/050 (82-36-6/05)

Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba

82-41-M/051 (82-36-6/06)

Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyšívačská tvorba

82-41-M/052 (82-36-6/07)

Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní

82-41-M/053 (82-36-6/08)

Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku